فروش کود انسانی در اصفهان

فروش کود انسانی در اصفهان یا همان کود آلی بیوسالید، با قیمتی کمتر از کود دامی و فوایدی بیشتر! برای خرید کود انسانی فراوری شده از کارخانه کود آلی بیوسالید در اصفهان میتوانید با شماره تلفن 09130128624 تماس بگیرید.

بیش از 20 سال تحقیقات طی مراحل آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای در گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان تایید کننده تاثیر چشم گیر این کود در افزایش رشد گیاه  و بازده محصول و کاهش اثرات تنشهای محیطی از جمله خشکی و شوری بر رشد عملکرد گیاه است .

مزایای استفاده از این کود بیوسایلد چیست؟

این کود گیاه را نمی سوزاند:

برخلاف کود های دامی که در صورت مصرف به موقع و به میزان موجب گیاه سوزی و خشکی می شوند کود بیوسالید به خاطر ظرفیت بالا در نگهداری و ذخیره مواد غذایی مورد نیاز گیاه از تخلیه یکباره عناصر در خاک جلوگیری کرده و در نتیجه خشکی و برگ سوزی گیاه را به دنبال ندارد.

تامین نیاز ریز مغذی ها ( آهن،روی،مس،منگنز،و غیره) گیاه:

گیاه در طول دوره رشد به مقادیر مشخصی از عناصر ریز مغذی نیاز دارد. این کود تریکب آلی از این عناصر را طییک دوره طولانی و به مرور در اختیار گیاه قرار می دهد.

این ویژگی از تثبیت اهن و روی در خاک های قلیایی جلوگیری می کند.

کود انسانی بیوسالید به عنوان یک کود کند رهش :

این کود نیتروژن و سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را به آرامی و مدت ها پس از استفاده در محلول خاک آزاد می کند . این امر موجب می شود تا گیاه در طی مراحل رشد دچار فقر تغذیه ای نشود . از طرفی این امر مصرف سایر کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه را کاهش می دهد که نهایت موجب کاهش هزینه نهاده ها در تولید می شود . نیز با نگه داشتن مواد غذایی در محدوده توسعه ریشه از آبشویی عناصر و در نهایت آلوده شده منابع آب زیر زمینی جلوگیری می کند .

منبع غنی از ترکیبات زیستی :

سلامت خاک کلید حیاتی سلامت گیاه است این کود دارای درصد بالایی از مواد آلی است که نیازهای غذایی گیاه و میکروب های مفید خاک را تامین می کند این بهبود وضعیت موجب افزایش رشد گیاهان مورد کشت می شود .

کاهش اثرات تنش شوری :

کود بیوسالید به طور مستقیم با افزایش زطوبت خاک نیز جذب سدیم موجب کاهش تأثیر شوری بر رشد و عملکرد گیاه خواهد شد .

کود انسانی آلی بیوسالید:

- منبع غنی آهن و روی

- منبع غنی مواد آلی

- دوستدار محیط زیست

- فاقد بذر علف هرز

- افزاینده ظرفیت نگهداشت آب خاک

- بسیار موثر در کاهش اثرات مضر شوری

- بافر اسیدی قوی و مناسب برای خاک‌های آهکی

- با توجه به ارزش تغذیه‌ای بالا بسیار مقرون به صرفه است.

کود آلی بیوسالید چیست؟

کود آلی بیوسالید حاصل تجزیه و فرآوری پسماندهای آلی بر اساس آخرین متد و تکنولوژی و طی مراحل متعدد است. در طی این مراحل تمامی میکروب‌های بیماری‌زای این کود کشته شده و کاملاً سالم‌سازی شده است. کود آلی بیوسالید در طی فرآوری به مرحله نهایی رسیده و به فرم پایدار  مواد ارگانیک تبدیل شده است.

شماره تلفن فروش کود انسانی در اصفهان از کارخانه کود آلی بیوسالید : 09130128624

 

فروش کود انسانی در اصفهان

استفاده از کود انسانی یکی از روش های مهم و حیاتی برای بهبود شرایط رشد و توسعه گیاهان است. کود انسانی در واقع شامل مواد آلی است که از منابع زیستی انسان تولید می شود. به طور کلی، کود انسانی شامل مواد از جمله کمپوست، ادغام با شیرابه گاو و سایر منابع آلی است.استفاده از کود انسانی برای رشد گیاهان بسیار مفید است، چرا که این کود حاوی مواد غذایی اصلی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. بدون این مواد غذایی اصلی، گیاهان نمی توانند به درستی رشد کنند و ممکن است دچار بیماری یا ضعف شوند.از جمله مزایای استفاده از کود انسانی این است که این نوع کود دارای خصوصیات زیستی می باشد، به علاوه اینکه قابلیت جذب توسط گیاهان را دارد. همچنین با استفاده از کود انسانی، می توان مانع از هدر رفت مواد آلی شد و از این رو تاثیرات منفیی که بر محیط زیست دارد؛ کاهش می یابند.استفاده از کود انسانی همچنین می تواند در کاهش هزینه های کشاورزی بسیار مؤثر باشد، چرا که گیاهان با استفاده از این کود بهترین مواد غذایی را دریافت می کنند و ممکن است به علت داشتن مقدار کمتری نیاز به کود شیمیایی باشند.

افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاک:

مواد زیستی موجود در این کود توانایی جذب آب تا چندین برابر وزن خود را دارند. این ویژگی موجب می شود تا رطوبت طی زمان بیشتری در محیط اطراف ریشه باقی بماند، در نتیجه بازده آبیاری افزایش یافته و تأثیر تنش خشکی بر کاهش عملکرد را کاهش خواهد داد. از طرفی افزایش رطوبت محیط ریشه موجب کاهش شوری محلول خاک و به تبع آن کاهش اثر شوری بر گیاه خواهد شد.

بهبود ساختمان فیزیکی خاک:

ترکیبات زیستی موجب بهبود ساختمان فیزیکی خاک می شوند. این بهبود به طور غیر مستقیم بر افزایش رطوبت و به طور مستقیم بر افزایش تهویه محیط ریشه مؤثر است. این امر نیاز خاک ورزی ضمن رشد گیاه را کاهش می دهد.

کود بیوسالید دوستدار محیط زیست:

برای دستیابی به این کود نه تنها هیچ واکنش شیمیایی یا برداشت از معادن نیاز نیست، بلکه با به کارگیری پسماندهای آلی موجب حفظ محیط زیست و نگهداری از این میراث گرانبها خواهد بود.

برای خرید کود انسانی در اصفهان  میتوانید با شماره تلفن 09130128624 تماس بگیرید.