موزه کوهنوردی و ابزار کار کشاورزی اصفهان

 

مجموعه ای که تاریخ کوهنوردی استان اصفهان را در موزه کوهنوردی به تصویر کشیده و بزرگان این ورزش را در دل خود جای داده است.موزه کوهنوردی و ابزار کار کشاورزی اصفهان و موزه خصوصی کار ابزار کشاورزی درچه جایگاهی خاص برای دانش اندوزی و آشنایی با روش های ابتدایی صنعتی شدن کشاورزی با رویکرد آینده نگرانه و توسعه پایدار و هدفمند مجموعه خصوصی موتورسیکلت و دوچرخه مجموعه حاضر با تکیه بر دانش فنی و تاریخی به معرفی انواع موتورسیکلت و دوچرخه و تاریخ استفاده از آنها می پردازد.

footer-logo
اصفهان، درچه، خیابان اسلام آباد‌، جنب قرض‌الحسنه امام رضا، خیابان نیروگاه
تلفن: 03133755505