سفارش تبلیغ
صبا
در سختی، دوست آزموده می شود . [امام علی علیه السلام]